Templates Marketing Sale

Template (mẫu) kế hoạch được các chuyên gia thiết kế SẴN , giúp bạn nhân bản nhanh chóng CHO ĐỘI NHÓM CỦA BẠN, tRÁNH SAI LẦM kHI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Mẫu kế hoạch xây dựng bộ Sale kit doanh nghiệp

  • Làm thế nào để giúp nhân viên bán hàng y như bạn đã từng bán hàng, hỏi những câu hỏi và trả lời rành rọt như bạn từng tư vấn?
  • Làm thế nào để hệ thống hóa kiến thức  bán hàng siêu đẳng của bạn trở thành cẩm nang giúp nhân viên bán hàng bách phát bách trúng.
  • Kế hoạch mẫu ( Sale kit ) sẽ giúp bạn hệ thống hóa kiến thức để chia sẻ cho đội nhóm của bạn bán hàng siêu đẳng.

Mẫu kế hoạch thiết kế Website

  • Bạn là công ty thiết kế web cho khách hàng nhưng tương tác với nhau qua email hoặc chát quá nhiều.
  • Kế hoạch này sẽ giúp bạn liệt kê từng bước thực hiện thiết kế với khách hàng. Bạn chỉ cần mời khách hàng vào cùng nhau thực hiện dự án. 
  • Bạn có thể chỉnh sửa cho phù hợp với công việc đặc thù của công ty thiết kế của bạn. 

Mẫu kế hoạch Video Marketing

  • Kế hoạch  này tập hợp các hướng dẫn, mẫu (template) và các tài liệu liên quan để hỗ trợ bạn trong việc thực hiện một chiến lược video marketing, được chia làm 3 giai đoạn: tiền sản xuất, sản xuất và hậu sản xuất.
  • Để thực hiện video marketing cần cân nhắc nhiều yếu tố: cần chuẩn bị những gì? làm sao để tìm kiếm các tài năng, cách viết kịch bản video như thế nào?…
  • video marketing rất linh hoạt và tuỳ thuộc vào nhu cầu doanh nghiệp, bạn nên dùng myXteam để bắt đầu Xây dựng video marketing

Hãy chọn thể loại template bạn sử dụng.

DỰ ÁN

ĐÀO TẠO

SỰ KIỆN

VĂN PHÒNG

TEMPLATE KHÁC

CÁCH COPY MẪU KẾ HOẠCH CÓ SẴN CỦA MYXTEAM

CÁCH TỰ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MẪU CHO RIÊNG MÌNH

© Hệ thống mẫu các dự án, kế hoach, quản lý công việc hiệu quả từ myXteam